Ruta Klimkāne

  •   Ruta Klimkane
  • Ruta Klimkāne's details
   • Studies: Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības nodaļas vadītāja
  • Ruta Klimkāne's presentations

  Ruta Klimkāne vairāk nekā desmit gadus ir strādājusi publiskajā pārvaldē dažādās ministrijās, izstrādājot sociālo un sabiedrības integrācijas politiku. Kopš 2013.gada darba vieta ir Rīgas domes Labklājības departaments, kur galvenās atbildības saistītas ar nodarbinātības jautājumu risināšanu un sociālā darba prakses attīstību un novērtēšanu. Iespēja darboties starptautiskās organizācijās, kā piemēram, EUROCITIES un novērojumi Latvijā un citās Eiropas valstīs liecina, ka sociālo problēmu mazināšanā ienāk jaunas un drosmīgas pieejas, tās tiek vairāk atpazītas, analizētas un ieviestas no pilsētas uz pilsētu, t.sk. uzņēmējdarbība, kurai ir sociāls labums. Arī Labklājības departaments vēlas atbalstīt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Rīgā, lai tādējādi veicinātu riska grupu nodarbinātību.