Raimonds Vilciņš

  • Raimonds Vilciņš ir Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietnieks sociālo pakalpojumu jautājumos. Sociālo lietu pārvalde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas sniedz un organizē sociālo palīdzību un dažādus sociālos pakalpojumus krīzes situācijās nonākušām personām. Sociālo lietu pārvaldē Raimonds Vilciņš strādā kopš 2014.gada janvāra. R.Vilciņš ir atbildīgs par Sociālo lietu pārvaldes sniegto sociālo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam R.Vilciņš ir strādājis gan Valsts Probācijas dienestā, gan arī vairāku pašvaldību sociālajos dienestos. R.Vilciņš ir ieguvis sociālā darbinieka kvalifikāciju, kā arī regulāri ir papildinājis savas zināšanas dažādos forumos, konferencēs un semināros par sociālā darba nozīmi personu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Strādājot Sociālo lietu pārvaldē R.Vilciņš ir iesaistījies darba grupā par pašvaldību lomu sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā. Raimonds Vilciņš sociālo uzņēmējdarbību saredz kā inovatīvu metodi pašvaldību sociālo problēmu risināšanā.