Māris Pūķis

  •   Māris Pukis
  • Māris Pūķis's details
   • Studies: Latvijas Pašvaldību savienības vecākais konsultants
  • Māris Pūķis's presentations

  Māris Pūķis ir doktors fizikā (1987, 1992), doktors ekonomikā (2007), Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks (no 1994), docents Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (kopš 2000). Zinātniskās darbības jomas – lietišķā magnētiskā hidrodinamika (1970-1992), publiskā administrācija un publiskā sektora ekonomika (kopš 1992). Eiropas Padomes Neatkarīgo ekspertu grupas Vietējo Pašvaldību hartas jautājumos eksperts, Eiropas Savienības Reģionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas dalībnieks, no 1991.gada lobē Latvijas Pašvaldību savienības intereses valdībā un Saeimā. Konsultējis reģionālās attīstības, administratīvo reformu un budžeta reformu procesus Albānijā, Rumānijā, Moldovā, Ukrainā, Gruzijā. Veicis pētījumu par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Latvijā (2013), Ministru kabineta izveidotajā publisko personu kapitāldaļu un kapitālsabiedrību darba grupā aizstāvējis viedokli par priekšrocībām, ko Latvijai dotu sociālo uzņēmumu jēdziena lietošana plašā izpratnē, attiecinot to gan uz to uz publisko gan privāto personu saimniecisko darbību, kuras pamatmērķiem ir sociāls, nevis peļņas raksturs.