Georgijs Losmans-Ilievs

  •   Georgijs Losmans-Ilievs
  • Georgijs Losmans-Ilievs's details
   • Studies: Magdas Hotel Vīnē pārstāvis (Austrija)
  • Georgijs Losmans-Ilievs's presentations

  Georgijs ir Austrijas sociālā biznesa zīmola Magdas pārstāvis, kā arī sociālā uzņēmuma Magdas Recycling vadītājs. Sociālā biznesa projektus ar Magdas zīmolu 2012. gadā  uzsāka labdarības organizācija Caritas Vienna ar domu radīt jaunas darba vietas sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, kam ir maz vai vispār nav citu iespēju iegūt darbu. Magdas mērķis ir nevis pelņas gūšana, bet sociālo problēmu risināšana ar uzņēmējdarbības palīdzību. Mērķa grupas ir ilgstošie bezdarbnieki, migranti, bēgļi un cilvēki ar invaliditāti. Magdas sociālā biznesa zīmolā ietilpst dizaina viesnīca, ko pārvalda bijušie bēgļi kopā ar viesnīcu biznesa ekspertiem, kā arī mobilo tālruņu pārstrādes uzņēmums.

  Georgijs studējis ekonomiku Austrijā, Krievijā un Slovēnijā, kā arī piedalījies apmaiņu programmās visā Eiropā, specializējoties starptautiskajās finansēs un biznesa informātikā. Savu profesionālo karjeru viņš sācis pārdošanā vienā starptautiskajā veselības uzņēmumā. 2008. gadā viņš pievienojās Caritas Vienna bēgļu palīdzības grupai, bet 2012. gadā viņam bija uzticēts attīstīt sociālā zīmola Magdas projektus.