Einārs Cilinskis

  •   CILINSKIS
  • Einārs Cilinskis's details
   • Studies: Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupas vadītājs
  • Einārs Cilinskis's presentations

  Einārs Cilinskis ir 12. Saeimas deputāts no Nacionālas apvienības, Saeimas sociālās uzņēmējdarbības normatīvā regulējuma darba grupas vadītājs un Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs. 11. Saeimas laikā (2011. -2014.) darbojies kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs un 2014. gada sākumā arī kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Iepriekš, no 2009. līdz 2010. gadam, vadīja Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ieviešanas programmu. No 1998. gada līdz 2009. gadam strādājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par Valsts sekretāra vietnieku (atbildība par Eiropas Savienības, vides un dabas aizsardzības, klimata un atjaunojamo energoresursu jautājumiem). Dažādos laika posmos (1989. – 1997., 2002. – 2009.) bija Rīgas domes deputāts, kā arī LR Augstākās Padomes deputāts. No 1983. gada līdz 1995. gadam strādājis Latvijas Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā par laborantu, jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku un asistentu, vairāku zinātnisku publikāciju autors. Beidzis Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāti, bet pēc tam ieguvis bakalaura un maģistra grādu ekonomikas specialitātē tai pašā augstskolā, kas saucās jau Rīgas Tehniskā universitāte.