Egita Prāma

  •   DSC_4466
  • Egita Prāma's details
   • Studies: Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS administratīvā direktore
  • Egita Prāma's presentations

  Egita Prāma ir Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS administratīvā direktore, juriste. Egita uzsāka darbu Sorosa fondā – Latvija (iepriekšējais Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS nosaukums) 1999. gadā kā Izglītības un Informācijas centra izglītības konsultante. Egita Fondā ir strādājusi ar vairākām programmām, tai skaitā, Tiesiskas valsts, sabiedriskās veselības, Pretkorupcijas. Egita ir arī bijusi Latvijas Tiesnešu mācību centra programmu vadītāja, kopš 2013. gada Egita ir Latvijas Tiesnešu mācību centra Padomes locekle. Fondā DOTS paralēli Fonda ikdienas darbības nodrošināšanai Egita vada DOTS telpās esošo līdzstrādes telpu. Pēdējā laikā Egita ir iesaistījusies Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā, gan piedaloties Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupā, gan sniedzot konsultācijas valsts pārvaldei un citiem interesentiem. Egitai ir Tiesību zinātņu maģistra grāds.