Andris Bērziņš

  •   Andris Berzins
  • Andris Bērziņš's details
   • University: Latvijas Samariešu apvienības direktors
  • Andris Bērziņš's presentations

  Andris Bērziņš ir viens no atpazīstamākajiem nevalstiskā sektora līderiem Latvijā, kas ir aktīvi līdzdarbojies visos pilsoniskās sabiedrības transformāciju procesos kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.

  A.Bērziņš ir dibinājis un kopš 1992.gada vada vienu no lielākajām NVO Latvijā –Latvijas Samariešu apvienību, kas ir tikusi atzīta par Latvijas labāko NVO, un vienlaikus tiek uzskatīta par vienu no sociālās uzņēmējdarbības paraugiem Latvijā, nodarbinot ap 600 darbinieku, 20 struktūrvienībās, radot un realizējot daudzus Latvijas un pasaules līmeņa inovatīvus projektus sociālo pakalpojumu, izglītības un labdarības jomās.

  A.Bērziņš aktīvi līdzdarbojas politikas veidošanas procesos reģionālajā, nacionālajā un ES līmeņos. A.Bērziņš  ir Starptautiskās Samariešu apvienības viceprezidents, ievēlēts par Latvijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieku, Saeimas un NVO sadarbības komitejas locekli, kā arī darbojas Pilsoniskās alianses, Pirmās palīdzības asociācijas, Aprūpes mājās asociācijas valdēs, kā arī darbojies Sociālās uzņēmējdarbības, NVO finansēšanas, u.c. ministriju veidoto darba grupu sastāvā. A.Bērziņu raksturo līdera harizma, tieksme uz izcilību, radošums un uzņēmīgums .

  A.Bērziņš ieguvis izglītību vēstures, ekonomikas un tiesību jomās. Pasniedz lekciju kursus augstskolās par NVO, brīvprātīgo darbu, sociālajām sistēmām, sociālo uzņēmējdarbību.