Agnese Lešinska

  • Agnese Lešinska ir domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece sociālās uzņēmējdarbības jomā. A.Lešinska ir vairāku starptautisku un nacionālu pētījumu līdzautore, analizējot sociālās uzņēmējdarbības iespējas Eiropā. Jau 2012.gadā A.Lešinska, kopā ar citiem ekspertiem, veica pētījumu, kura ietvaros apskatīja 15 Eiropas valstu pieredzi, veidojot un stiprinot sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, piedāvājot risinājumus arī Latvijai. Savukārt 2014.gadā A.Lešinska līdzdarbojās pētījuma izstrādē, kurā tiek apskatīta visu ES dalībvalstu pieredze, veicinot sociālo uzņēmējdarbību. A.Lešinska aktīvi līdzdarbojās darba grupā, kas Labklājības ministrijā izstrādāja koncepciju “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”, sniedzot ekspertīzi un viedokli par labākiem risinājumiem Latvijas situācijā. Kopš 2015.gada septembra A.Lešinska darbojas Saeimā izveidotā darba grupā, kas izstrādā tiesisko regulējumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā. A.Lešinska ir starptautiskās organizācijas “European Social Entreprise Law association” biedrs.