Runātāji

  • Georgijs Losmans-Ilievs

   Georgijs Losmans-Ilievs Magdas Hotel Vīnē pārstāvis (Austrija)

   Georgijs ir Austrijas sociālā biznesa zīmola Magdas pārstāvis, kā arī sociālā uzņēmuma Magdas Recycling vadītājs. Sociālā biznesa projektus ar Magdas zīmolu 2012. gadā  uzsāka labdarības organizācija Caritas Vienna ar domu radīt jaunas darba vietas sociāli mazaizsargātajām cilvēku grupām, kam ir maz vai vispār nav citu iespēju iegūt darbu. Magdas mērķis ir nevis pelņas gūšana, bet sociālo problēmu risināšana ar uzņēmējdarbības palīdzību. Mērķa grupas ir ilgstošie bezdarbnieki, migranti, bēgļi un cilvēki ar invaliditāti. Magdas...

   Continue reading 

  • Zorans Puličs

   Zorans Puličs Mozaik Fondacija dibinātājs (Bosnija & Hercegovina)

   Zorans Puličs ir Bosnijas un Hercegovinas sociālā uzņēmuma Mozaik Fondacija direktors, kā arī viens no Schwab Foundation sociālajiem uzņēmējiem. Viņš veiksmīgi nodibinājis vairākas bezpeļņas organizācijas un uzņēmumus, kuru mērķis bija veicināt mazaizsargāto sociālo grupu integrāciju sabiedrībā, kā arī jauniešu un sieviešu izaugsmi. Mozaik Fondacija ir viens no vadošajiem sociālajiem uzņēmumiem Balkānos. Tam pieder divi veiksmīgie sociālie uzņēmumi – EkoMozaik un MaŠta Agency – sociālās uzņ...

   Continue reading 

  • Andris Bērziņš

   Andris Bērziņš Latvijas Samariešu apvienības direktors

   Andris Bērziņš ir viens no atpazīstamākajiem nevalstiskā sektora līderiem Latvijā, kas ir aktīvi līdzdarbojies visos pilsoniskās sabiedrības transformāciju procesos kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. A.Bērziņš ir dibinājis un kopš 1992.gada vada vienu no lielākajām NVO Latvijā –Latvijas Samariešu apvienību, kas ir tikusi atzīta par Latvijas labāko NVO, un vienlaikus tiek uzskatīta par vienu no sociālās uzņēmējdarbības paraugiem Latvijā, nodarbinot ap 600 darbinieku, 20 struktūrvienībās, radot un realizējot daudzus Latvij...

   Continue reading 

  • Egita Prāma

   Egita Prāma Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS administratīvā direktore

   Egita Prāma ir Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS administratīvā direktore, juriste. Egita uzsāka darbu Sorosa fondā – Latvija (iepriekšējais Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS nosaukums) 1999. gadā kā Izglītības un Informācijas centra izglītības konsultante. Egita Fondā ir strādājusi ar vairākām programmām, tai skaitā, Tiesiskas valsts, sabiedriskās veselības, Pretkorupcijas. Egita ir arī bijusi Latvijas Tiesnešu mācību centra programmu vadītāja, kopš 2013. gada Egita ir Latvijas Tiesnešu mācību centra Padomes locekle. Fondā DOTS paralēli Fonda ikdienas darbības nodr...

   Continue reading 

  • Dana Narvaiša

   Dana Narvaiša Cēsu Jaunās sākumskolas vadītāja

   Dana ir biedrības "Cēsu Jaunā skola" vadītāja un sākumskolas veidotāja. Biedrība ir dibināta 2012. gada nogalē ar mērķi izveidot vecāku dibinātu sākumskolu Cēsīs. Tā ir vecāku grupa, kam ir svarīgi, lai bērniem ir pieejama mūsdienīga skola ar integrētu mācību pieeju. Skola, kuras idejas un iespējas rodas unikālajā sadarbības modelī "bērni – vecāki – pedagogi". Skolas mērķis ir nodrošināt individuālu pieeju apmācības procesā un veicināt radošas, domājošas, pret apkārtējo vidi un sabiedrību atbildīgas personības veidošanos. Div...

   Continue reading 

  • Einārs Cilinskis

   Einārs Cilinskis Saeimas Sociālās uzņēmējdarbības darba grupas vadītājs

   Einārs Cilinskis ir 12. Saeimas deputāts no Nacionālas apvienības, Saeimas sociālās uzņēmējdarbības normatīvā regulējuma darba grupas vadītājs un Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs. 11. Saeimas laikā (2011. -2014.) darbojies kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs un 2014. gada sākumā arī kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Iepriekš, no 2009. līdz 2010. gadam, vadīja Vides ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ieviešanas programmu. No 1998. gada līdz 2009. gadam strādājis Vide...

   Continue reading 

  • Iveta Cīrule

   Iveta Cīrule RISEBA Radošā biznesa inkubatora vadītāja

   Ivetai ir interesanta un plaša darba un izglītības pieredze valsts pārvaldes, biznesa vides un starptautisko projektu vadīšanas jomā: • radošo industriju eksperte un lektore; radošo apmācību, prāta vētru un semināru moderatore; • uzņēmēja, uzņēmējdarbības konsultante un lektore ( praktiskā pieredze darbā ar Latvijas uzņēmēju konsultēšanu, mentoringu un eksporta tirgu meklēšanu eko un veselīgu produktu nišā; kopš 2006.gada SIA „BIORGANIK” dibinātāja un valdes locekle; lektore jauno uzņēmēju un jauniešu apmācībās sadarbība ar Latvijas augstskolām un biznesa inkubatoriem, pašvaldībām); • bie...

   Continue reading 

  • Juris Cebulis

   Juris Cebulis Programmu attīstības departamenta vadītājs, Attīstības finanšu institūcija Altum

   Juris Cebulis strādā Altum (bijušajā Hipotēku bankā) jau vairāk, nekā 10 gadus. Viņa pārziņā ir valsts atbalsta programmu izstrāde, ieviešana un uzraudzība. Altum sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, biznesa uzsācējiem, mikrouzņēmumiem, inovatīviem un tehnoloģiju uzņēmumiem, eksportējošiem uzņēmumiem, lauksaimniekiem, energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, kā arī atbalsta mājokļu iegādi ģimenēm ar bērniem. 2016.gadā Altum kā Labklājības ministrijas partnerinstitūcija iesaistīsies sociālās uzņēmējdarbības atba...

   Continue reading 

  • Ruta Klimkāne

   Ruta Klimkāne Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Nodarbinātības nodaļas vadītāja

   Ruta Klimkāne vairāk nekā desmit gadus ir strādājusi publiskajā pārvaldē dažādās ministrijās, izstrādājot sociālo un sabiedrības integrācijas politiku. Kopš 2013.gada darba vieta ir Rīgas domes Labklājības departaments, kur galvenās atbildības saistītas ar nodarbinātības jautājumu risināšanu un sociālā darba prakses attīstību un novērtēšanu. Iespēja darboties starptautiskās organizācijās, kā piemēram, EUROCITIES un novērojumi Latvijā un citās Eiropas valstīs liecina, ka sociālo problēmu mazināšanā ienāk jaunas un drosmīgas pieejas, tās tiek vairāk atpazītas, ana...

   Continue reading 

  • Renāte Lukjanska

   Renāte Lukjanska Sociālās inovācijas centra Inovācijas eksperte

   Renāte ir inovāciju eksperte ar vairāk kā desmit gadu pieredzi starptautiskajā pārdošanā un mārketingā Baltijas valstīs. Zināšanas par inovāciju Renāte smēlusies strādājot starptautiskajās kompānijās, kā arī absolvējot MBA programmu “Uzņēmējdarbība un inovācija”. Viņa aizstāvējusi doktora darbu inovācijas jomā. Kopš 2009. gada Renāte aktīvi darbojas Latvijas nevalstiskajā sektorā, it īpaši sociālās uzņēmējdarbības izglītošanas sfērā. Viņa ir projektu “Sociālās uzņēmējdarbības tīkla attīstība Baltijas valstīs” koordinatore, kā arī vada citus līdzīgus projektus....

   Continue reading 

  • Madara Peipiņa

   Madara Peipiņa 

   Madara Peipiņa ir jaundibinātās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja ar vairāk kā 12 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā aktīvisma projektu un organizāciju vadībā. Madara ir strādājusi ar visā Latvijā labi zināmajiem sabiedrisko iniciatīvu portālu ManaBalss.lv, vides aktīvistu kustību homo ecos: un jauniešu organizāciju NEXT, un savas zināšanas un pieredzi izmantojusi arī starptautiski - klimata kustības 350.org birojā Jaunzēlandē un organizācijas Youth With A Mission projektos Argentīnā. Madaru īpaši interesē tādas partnerīb...

   Continue reading 

  • Raimonds Vilciņš

   Raimonds Vilciņš 

   Raimonds Vilciņš ir Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietnieks sociālo pakalpojumu jautājumos. Sociālo lietu pārvalde ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde, kas sniedz un organizē sociālo palīdzību un dažādus sociālos pakalpojumus krīzes situācijās nonākušām personām. Sociālo lietu pārvaldē Raimonds Vilciņš strādā kopš 2014.gada janvāra. R.Vilciņš ir atbildīgs par Sociālo lietu pārvaldes sniegto sociālo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu. Laikā no 2009.gada līdz 2014.gadam R.Vilciņš ir strādājis gan Valsts Probācijas dienestā, g...

   Continue reading 

  • Māris Pūķis

   Māris Pūķis Latvijas Pašvaldību savienības vecākais konsultants

   Māris Pūķis ir doktors fizikā (1987, 1992), doktors ekonomikā (2007), Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks (no 1994), docents Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (kopš 2000). Zinātniskās darbības jomas – lietišķā magnētiskā hidrodinamika (1970-1992), publiskā administrācija un publiskā sektora ekonomika (kopš 1992). Eiropas Padomes Neatkarīgo ekspertu grupas Vietējo Pašvaldību hartas jautājumos eksperts, Eiropas Savienības Reģionu komitejas Subsidiaritātes darba grupas dalībnieks, no 1991.gada lobē Latvijas Pašvaldību savienības ...

   Continue reading 

  • Agnese Lešinska

   Agnese Lešinska 

   Agnese Lešinska ir domnīcas PROVIDUS vadošā pētniece sociālās uzņēmējdarbības jomā. A.Lešinska ir vairāku starptautisku un nacionālu pētījumu līdzautore, analizējot sociālās uzņēmējdarbības iespējas Eiropā. Jau 2012.gadā A.Lešinska, kopā ar citiem ekspertiem, veica pētījumu, kura ietvaros apskatīja 15 Eiropas valstu pieredzi, veidojot un stiprinot sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, piedāvājot risinājumus arī Latvijai. Savukārt 2014.gadā A.Lešinska līdzdarbojās pētījuma izstrādē, kurā tiek apskatīta visu ES dalībvalstu pieredze, veicinot sociālo uzņēmējdarbību...

   Continue reading 

  • Ieva Morica

   Ieva Morica Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS izpilddirektore

   Ieva Morica ir Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS (iepriekšējais nosaukums Sorosa fonds – Latvija) izpilddirektore un Sarunu festivāla LAMPA direktore. Ieva fondam pievienojās 2001. gadā kā Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programmas direktore. Ieva ir strādājusi ar pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas, ilgtspējīgas attīstības un enerģētikas politikas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības programmām. Ieva ir Ideju partneru fonda līdzdibinātāja, kā arī vairāku Latvijas un starptautisko organizāciju valdes, konsultatīvo padomju un darbu grupu locekle. Ievai ir Centrā...

   Continue reading 

  • Ingeborga Linde

   Ingeborga Linde Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte

   Ingeborga Linde ir Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte, Ingeborga ir organizējusi LM sociālās uzņēmējdarbības darba grupas darbu, piedalījusies koncepcijas, kā arī dažādu dokumentu saistībā ar sociālo uzņēmējdarbību izstrādē. Ingeborgai ir Oslo Universitātes koledžas maģistra grāds Starptautiskās sociālās un veselības politikas zinātnē (Norvēģija), Latvijas Universitātes bakalaura grāds politikas zinātnē, kā arī apmaiņas programmas ietvaros viņa ir studējusi Briseles universitātes Politikas zinātņu programmā (Beļģija). Iep...

   Continue reading 

  • Aiste Cerniauskaite un Reda Sutkuviene

   Aiste Cerniauskaite un Reda Sutkuviene Lietuvas sociālā uzņēmuma Manoguru pārstāves

   Manoguru ir Viļņā populārs veselīga ēdiena restorāns, kas piedāvā bijušajiem narkotisko vielu atkarīgajiem iespēju uzsākt jaunu dzīvu.  Sešu mēnešu laikā viņi apgūst profesionālās iemaņas, paralēli turpinot terapiju un/vai studijas.  Saņemot atbilstošu kvalifikāciju un darba devēja atsauksmi, viņiem ir daudz vieglāk integrēties darba tirgū. Pateicoties saņemtajam grantam un iegūtajiem ienākumiem, uzņēmums jau nes peļņu, un tā sociālā biznesa  modeli vēlas atdarināt arī citviet Lietuvā. http://www.manoguru.lt/...

   Continue reading