Sociālās uzņēmējdarbības forums

Jau septīto gadu pēc kārtas Rīgā notiks Sociālās uzņēmējdarbības forums, kas pulcēs sociālos uzņēmējus un pārmaiņu nesējus, kam no sirds rūp iedzīvotāju un viņu kopienu dzīves uzlabošana. Forums notiks divas dienas no 26. līdz 27. novembrim Nordic Club House, Kalēju ielā 3, Rīgā.

PROGRAMMA

Foruma pirmajā dienā kopīgi meklēsim atbildi uz mūžīgo jautājumu, kāpēc ir nepieciešama sociālā uzņēmējdarbība, apskatot to Eiropas dažādu valstu sociālo uzņēmumu darbu, kuri nevairās risināt sarežģītas sabiedrības problēmas, kuras ne valsts, ne privātais sektors vieni paši uzrunāt nevar. Piemēram, sociālie uzņēmumi, kuri nodarbina bēgļus, vai saliedē dažādas etniskās grupas, vai palīdz integrēties bijušajiem cietumniekiem vai cilvēkiem, kuri izgājuši atkarību rehabilitācijas programmas.

Foruma otrajā dienā diskutēsim par sociālās uzņēmējdarbības tiesisko ietvaru un finansējuma iespējām Latvijā. Papildus sociālās uzņēmējdarbības likumdošanas izveidei, sākot ar 2016. gadu, būs pieejami 19 miljoni EUR no Eiropas Sociālā fonda Latvijas valdības atbalstam sociālajai uzņēmējdarbībai. Foruma dalībniekiem būs iespēja kopā ar Saeimas deputātiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem sēsties kopā pie viena galda un meklēt labākos risinājumus tiesiskā ietvara veidošanai un finansējuma apguvei.

Līdzmaksājums: indivīdiem un organizāciju pārstāvjiem 50 EUR (divas dienas), 30 EUR (viena diena); studentiem un pensionāriem 30 EUR (divas dienas), 20 EUR (viena diena).

DALĪBAS REĢISTRĀCIJA 

Tradīciju pulcēties uz divām iedvesmojošām dienām par sociālo uzņēmējdarbību Rīgā 2009. gadā aizsāka Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti ar Sorosa fonda – Latvija (iepriekšējais Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS nosaukums) atbalstu. Jau ceturto gadu forumu rīko Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar sociālās uzņēmējdarbības entuziastiem no Latvijas un citām Baltijas valstīm.

Partneri: Austrija vēstniecība Latvijā, Attīstības  finanšu institūcija ALTUM, Nordic Club House, žurnāls IR.